Coaching functions

Name Description
Team manager

Verantwoordelijk voor de organisatie van een team.

Regelt de trainingen, wedstrijden en coƶrdineert het coaching team.

Head coach

Verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen, de wedstrijdopstelling en -tactiek, in samenspraak met de andere coaches.

Assistent-coach

Assisteert de head coach.

Pitching coach

Assisteert de head coach met focus op de ontplooiing van de pitchers.

Catching coach

Assisteert de head coach met focus op de ontplooiing van de catchers.

First base coach

Assisteert de head coach tijdens wedstrijden. Leidt de strategische lijnen aan eerste base.

Third base coach

Assisteert de head coach tijdens wedstrijden. Leidt de strategische lijnen aan derde base.